“Auto Heart”

Auto Heart

ChantalMenard_AutoHeart

AutoHeart Edit2

AutoHeart Edit3

AutoHeart Edit4

AutoHeart Edit6

AutoHeart Edit7

AutoHeart Edit9

AutoHeart Edit8

AutoHeart Edit10

AutoHeart Edit11

AutoHeart Edit12

Above photo credits Sonya Palencia

Chantal Menard with “Auto Heart.” Copro Gallery, Santa Monica, CA 2011.       Photo by Aimee Kuester